< p>

Prosci® Sponsor Programma

‘Active and visible sponsorship is the number one contributor to overall project success’, Aldus The Best Practices Research. Dit 4 – 6 uur durend programma wordt op maat gemaakt voor eindeverantwoordelijk opdrachtgevers om hen bekend te maken met de rolverdeling, het proces en de technieken om veranderingen in de organisatie effectief te leiden.

“Active and visible sponsorship” is meer dan een Stuurgroep voorzitten, een budget goedkeuren of een zeepkist bespringen. Het gaat erom dat de Sponsor actief is betrokken bij de communicatie met de organisatie en het midden management (bege)leidt bij het doorvoeren van de verandering. Dit programma wordt toegespitst op de aanstaande veranderingen in uw organisatie en zal nader ingaan op de rol die van een sponsor wordt verwacht om de beoogde Return on Investment te realiseren.

Cursus informatie

Dit programma stelt sponsors in staat om:

img-school

  • de relatie tussen change management en het behalen van de bedrijfsresultaten te doorgronden.
  • de rol van de Sponsor goed te positioneren.
  • de rol van het midden management in het veranderingsproces te versterken.
  • u effectief gebruik te laten maken van de Best Practices.

Voor wie is dit bedoeld?

Prosci’s® Change Management Sponsor Programma is ontworpen voor drukbezette executives en sponsors die in een kort tijdsbestek willen begrijpen hoe veranderingprocessen slimmer kunnen worden gemanaged, hoe mensen reageren op veranderingen en wat hun rol daarin wel en niet is. Dit programma is gelimiteerd tot maximaal 10 deelnemers per sessie.

Maak een afspraak om meer te weten te komen hoe een trainingsprogramma voor uw organisatie eruit zou kunnen zien

De Prosci trainingsprogrammas zijn toegespitst op verschillende doelgroepen en zullen de manier hoe u change management benadert fundamenteel wijzigen.

img-calender
Plan een afspraak

bel ons:
+31 85 489 21 11