< p>

Prosci® ADKAR® Model voor het individuele veranderingsproces

img-adkar-grey

Organisaties veranderen niet. Mensen veranderen wel – als ze daar tenminste toe besluiten. Het Prosci® ADKAR® Model is gericht op het individuele veranderingsproces dat medewerkers doormaken bij veranderingen. Het model wordt wereldwijd toegepast en is zo eenvoudig te begrijpen en te gebruiken dat het een defacto standaard geworden is. Het Prosci® ADKAR® Model biedt heldere stappen om barrières te identificeren en weg te nemen, weerstand vroegtijdig te onderkennen en aan te pakken, medewerkers bij het veranderproces te betrekken en de resultaten zeker te stellen.

Uit het onderzoek waarop het Prosci® ADKAR® Model is gebaseerd blijkt dat het psychologisch proces dat mensen doorlopen uit 5 stappen bestaat:

Het lastige aan veranderingsprocessen is dat iedereen een eigen tijdlijn heeft voor het doorlopen van de 5 stappen. Met het Prosci® ADKAR® Model kunnen barrieres en belemmeringen worden geïdentificeerd zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om medewerkers te trainen (Knowledge), als zij nog niet doordrongen zijn van de noodzaak tot veranderen (Awareness).

Het Prosci® ADKAR® Model maakt het veranderproces van het individu inzichtelijk, waardoor ook op organisatieniveau een holistische aanpak kan worden gevolgd die is gebaseerd op de readiness assessments, sponsorship, communicatie, coaching, training en weerstandsmanagement. Al deze onderdelen van het veranderproces worden geïntegreerd en goed afgestemd op de people side of change. Het Prosci® ADKAR® Model leert u het veranderingsproces beter te begrijpen en slimmer te managen door vragen en belemmeringen vroegtijdig te identificeren en van een passende aanpak te voorzien.

 

ADKAR, ADKAR terms, Preparing for Change, Managing Change, and Reinforcing Change are trademarks of Prosci. All Rights Reserved. Used under license.

Maak een afspraak om meer te weten te komen hoe een trainingsprogramma voor uw organisatie eruit zou kunnen zien

De Prosci trainingsprogrammas zijn toegespitst op verschillende doelgroepen en zullen de manier hoe u change management benadert fundamenteel wijzigen.

img-calender
Plan een afspraak

bel ons:
+31 85 489 21 11