< p>

Enterprise Change Management: Verbeter het verandervermogen van uw organisatie

Enterprise Change Management (ECM) is de competentie en het vermogen van de organisatie om zich effectief aan te passen aan de steeds veranderende wereld. Het werken aan Enterprise Change Management betekent dat effectief verandermanagement is ingebed in de rollen, structuur, processen, projecten en leiderschapscompetenties van uw organisatie. Change Management wordt daardoor consequent en effectief toegepast op veranderinitiatieven, leiders hebben de vaardigheden om medewerkers te begeleiden bij verandering en medewerkers zijn beter op verandering voorbereid.

Het effect van het werken aan verandervermogen en -competentie is dat mensen – en daardoor de organisatie – veranderingen sneller en effectiever omarmen. Hierdoor kan de organisatie snel reageren op bijvoorbeeld veranderingen in de markt, kunnen strategische initiatieven sneller gerealiseerd worden en kan nieuwe technologie sneller en beter toegepast worden met minder impact op de bedrijfsvoering. Dit gaat echter niet vanzelf en vereist een strategische aanpak om Change Management in de organisatie te verankeren.

Wij bieden hiervoor zowel een 1-daagse open inschrijving training aan (ECM Boot Camp) als een workshop die wij intern in uw organisatie verzorgen (Strategic Alignment workshop).

Onze trainingen en workshops om de verandercapaciteit en -competentie van uw organisatie te verbeteren:

ECM Boot Camp

De Prosci® Enterprise Change Management (ECM) Boot Camp helpt u om een kick-start start te maken met het vergroten van de verandercapaciteit en -competentie van uw organisatie door de huidige situatie in kaart te brengen, ambitie te bepalen en een aanpak (roadmap) te ontwikkelen om die ambitie te bereiken. 

Deelnemers krijgen de beschikking over een helder raamwerk en praktische hulpmiddelen om de strategie te bepalen en een heldere aanpak uit te werken.

Deelnemers kunnen dit na de training zelf toepassen in de eigen organisatie. 

Meer info

Strategic Alignment Workshop

De Strategic Alignment Workshop is ontworpen om met een ​​kernteam van de belangrijkste stakeholders in uw organisatie een ​​robuuste strategie en aanpak te ontwikkelen voor  het vergroten van de verandercompetentie.

In deze workshop begeleiden wij u stap voor stap om de ambitie van de organisatie te beschrijven en de roadmap om deze te realiseren te ontwikkelen. De workshop maakt gebruik van het Change Management-volwassenheidsmodel (Prosci Change Management Maturity Model) en helpt om stapsgewijs een plan op te stellen om de ambitie te realiseren.

Meer info

 

Maak een afspraak om meer te weten te komen hoe een trainingsprogramma voor uw organisatie eruit zou kunnen zien

De Prosci trainingsprogrammas zijn toegespitst op verschillende doelgroepen en zullen de manier hoe u change management benadert fundamenteel wijzigen.

img-calender
Plan een afspraak

bel ons:
+31 85 489 21 11