< p>

organizations don't change, people do.

We prepare you for
change excellence!

CEO; Change Executive Officer?

Eindelijk is er een Nederlandse vertaling en inkleuring van het standaardwerk van Jeff Hiatt: ADKAR gemaakt. In het boek CEO; Change Executive Officer? wordt een overzicht gegeven van de  belangrijkste factoren van de menskant van veranderen, gebaseerd op de research, methode en tools van Prosci.

Prosci is met hun research en het ADKAR model marktleider in Change Management. Al bijna 20 jaar doet Prosci onderzoek naar de succes- en faalfactoren in Change Management. ADKAR is een model dat het individuele veranderproces helder maakt. Het model kent vijf fasen die individuen doorlopen in hun veranderproces.

Het ADKAR model maakt duidelijk welke vragen en weerstand er leven in de organisatie. De letters A, D en R zijn vooral het domein van de organisatie zelf. Hiermee wordt al snel duidelijk waarom veel projecten niet in de organisatie landen. Het gaat om het goede samenspel tussen project en organisatie, en sponsors en medewerkers.

Daarom wordt in het boek gepleit om de afkorting (en de rol) van CEO te veranderen naar Change Executive Officer. Als het succes van organisaties voor een groot gedeelte wordt bepaald door snelle adoptie en effectief gebruik, dan moet dat ook doorklinken in de rol van de CEO; dus de Change Executive Officer. Stapsgewijs wordt de rol van de CEO verhelderd in taken en acties. Het boek biedt een goed inzicht in de praktische aanpak van Prosci.

U kunt het boek online bestellen via Managementboek.

 

Maak een afspraak om meer te weten te komen hoe een trainingsprogramma voor uw organisatie eruit zou kunnen zien

De Prosci trainingsprogrammas zijn toegespitst op verschillende doelgroepen en zullen de manier hoe u change management benadert fundamenteel wijzigen.

img-calender
Plan een afspraak

bel ons:
+31 85 489 21 11