< p>

organizations don't change, people do.

We prepare you for
change excellence!

Adoptie en gebruik van technische oplossingen is belangrijk om de gewenste resultaten voor de organisatie te bereiken. Als niemand de systemen en tools gebruikt, zullen ze ook geen rendement opleveren en zullen de resultaten en effecten die de organisatie ermee nastreeft niet of slechts ten dele bereikt worden. Niet voor niets is gebruikersadoptie een speerpunt voor Microsoft én voor haar partners. CRM Partners heeft onlangs de Prosci Practitioner certificeringstraining gevolgd en maakte daar dit verslag van…

 

 

Maak een afspraak om meer te weten te komen hoe een trainingsprogramma voor uw organisatie eruit zou kunnen zien

De Prosci trainingsprogrammas zijn toegespitst op verschillende doelgroepen en zullen de manier hoe u change management benadert fundamenteel wijzigen.

img-calender
Plan een afspraak

bel ons:
+31 85 489 21 11